Home

TCA - vakmanschap & serviceNoodzaak van het reinigen van de bierleidingen moet niet onderschat worden.

Zodra uw bierleiding niet wordt gebruikt en het bier stil blijft staan, zijn de leidingen

onderhevig aan slijmvorming en vlokken, dit heeft invloed op de kwaliteit en smaak van het bier.

Daarom is het aanbevolen, naast het schoonspoelen van de leidingen,eens per 6weken een onderhoudsbeurt te plannen.

TCA -  onderhoud tapinstallatie- onderhoud van leidingen

- reinigen tapkoppen

- controle lekkage tapkoppen + invetten

- Vaste prijs per kraan,

- Facturatie per reinigingsbeurt,

--> ideaal voor een seizoenskraan

- Bij ons betaald u niet op voorhand

- Wij komen op regelmatige basis langs

--> 6 wekelijks

Raadgevingen en technische ondersteuning.

Onderhoud door uitbater- Je kan je zelf al veel doen

   voor je installatie optimaal te houden:

- na ieder leeg vat de leidingen

    met water spoelen.

- De vaten FIFO ordenen zodat er

   geen bederf ontstaat.

- een goed tapritueel

- TCA  reinigt volgens de HACCP normen

   zodat u steeds de propere leidingen heeft

   voor het perfectie glas bier!


Naast de grondige reiniging van uw bierleidingen doen wij ook plaatsing en herstelling van uw installatie.
Van tapkranen, vatenkoelingen tot drukregelaars en alle toebehoren.